WHAT IS SENSORY INTEGRATION?

  • by

Sensory integration, It is a neurological process that enables a person to use their body in an environmentally friendly manner. In other words, sensory from one's body and environment, that is, the ability to organize sensory information.. Bu kavram ilk olarak 1972 yılında A.Jean Ayres tarafından ortaya konmuştur.
Duyu Bütünleme, focuses on brain and behavioral relationships. So there is a link between sensory integration and learning.. Bu ilişkiyi şöyle açıklayabiliriz: Öğrenme; hareket ve çevreden gelen duysal bilgileri işlemleme ve bunları, davranışları planlamak ve organize etmek için kullanma yeteneğine bağlıdır. Duysal işlemleme kabiliyeti az veya zayıf olan bireyler, öğrenme ve davranışı etkileyen uygun aksiyonlar üretmekte zorluk çekerler. Adaptif, yani uyumsal cevapların çıktığı, duysal olarak verimli aktiviteler, duyusal işlemleme yeteneğini arttırır ve dolayısıyla öğrenme ve davranışı geliştirir.
Duyu Bütünleme tedavisi, pediatrik fizyoterapi hizmetlerinden biridir. With the determination of the appropriate treatment, generally positive results are obtained..

Reasons

Genetic factors, changing living conditions, Increasing urbanization and preventing socialization from urbanization, The lack of parks and streets is one of the most important factors in the increase of children who have this problem in recent years.. Sensory integration problems may also be observed in children with mentally normal development.. More indoor growing at home, It is more common in children who are introduced to technological devices at an early age and do not play interactive games.

Treatment Areas

Treatment areas of Sensory Integration Therapy; attention deficit and hyperactivity disorder, language and speech problems, learning impairment, abnormal development, developmental coordination disorder, autism, down syndrome, cerebral palsy, eating problems, problems sleeping and socializing.
Duyu Bütünleme Terapisi, pediatrik fizyoterapi ve ergoterapi hizmetlerinden biridir. With the determination of the appropriate treatment, generally positive results are obtained..

Tags:

Leave a Reply